Onze woondroom

Wij dromen allen van een woning die bij onze wensen en behoeften past. Het gaat daarbij om ‘prikkelarme’ woningen in een rustige, stabiele woonomgeving. Prikkelregie en privacy zijn erg belangrijk. We zijn allemaal extra gevoelig voor geluid. En we hebben het nodig ons terug te kunnen trekken, soms langdurig. Daarom zijn de woning en omgeving zo belangrijk voor ons.

Een dergelijke stevige fundering is een goede en gezonde basis. Van daaruit kan iemand met autisme vaak beter participeren. Zelfstandig wonen in de nabijheid van andere mensen met autisme biedt ons deze basis. Omdat we elkaar herkennen en erkennen in de wijze waarop we omgaan met onze mogelijkheden en beperkingen. Al verschillen die natuurlijk onderling wel.