Locatie Schuytgraaf Arnhem

Samen met Stichting Volkshuisvesting Arnhem gaan we een project realiseren met twaalf grondgebonden woningen.

Deze huurwoningen zijn met name geschikt voor één-persoons-huishoudens.

Blok 1 op de plattegrond bestaat uit 4 woningen, blok 2 uit 6 woningen en blok 3 uit 2 woningen.

Het vierde blokje bevat de fietsenstallingen/bergingen.

Het project is nog in ontwikkeling, er kan dus nog e.e.a. veranderen en de afbeeldingen komen uit het voorontwerp.

De illustraties geven echter wel een goede, eerste indruk.