Locatie Schuytgraaf Arnhem

Samen met Stichting Volkshuisvesting Arnhem gaan we een project realiseren met twaalf grondgebonden woningen.

Deze huurwoningen zijn met name geschikt voor één-persoons-huishoudens.

Blok 1 op de plattegrond bestaat uit 4 woningen, blok 2 uit 6 woningen en blok 3 uit 2 woningen.

Het vierde blokje bevat de fietsenstallingen/bergingen.

Het project is nog in ontwikkeling, er kan dus nog e.e.a. veranderen en de afbeeldingen komen uit het voorontwerp.

De illustraties geven echter wel een goede, eerste indruk.

Voor de 12 woningen zijn bewoners gevonden! Is deze locatie ook iets voor jou, dan kun je je altijd aanmelden voor de wachtlijst.