Gezamenlijkheid

Gezamenlijkheid speelt een belangrijke rol. Bij de realisatie, maar ook als we er wonen. Ons idee van samenleven daarbij is samen dingen ondernemen wanneer het kan, niet omdat het moet. Respect voor elkaars behoefte aan rust is erg belangrijk.

Bij gezamenlijkheid denken we onder andere aan het volgende:
• We vinden het fijn als we afspraken kunnen maken met elkaar, vooral over zaken die te maken hebben met prikkelgevoeligheid. Maar ook over praktische zaken, als het gezamenlijk onderhoud van de buitenruimte, het hebben van huisdieren, etc.
• We kunnen elkaar erop aanspreken als dingen niet gaan zoals verwacht of als deze niet   prettig zijn. Dat aanspreken gebeurt zo veilig mogelijk, dus met begrip en respect.
• Wij selecteren zelf nieuwe bewoners, zodat we er zo zeker mogelijk van zijn dat deze bij ons ‘passen’.
• We plannen gezamenlijke activiteiten (eten, wandelen, gamen, film etc.).
Iedereen is vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.
• Regelmatig hebben wij samen overleg. Hierdoor weten we van elkaar
wat er speelt en kunnen we hierop inspelen/rekening mee houden.
• Zo nodig helpen wij elkaar. Bij praktische dingen, maar ook bij dingen
die moeilijk zijn vanwege autisme.
• Verder zouden we kunnen denken aan: het delen van een auto, van
gereedschap en van kennis.
• Wij ‘zien om’ naar elkaar. Dat kan, in positieve zin, in de vorm van sociale controle.
• Wij streven ernaar een zodanige sfeer te creëren dat alle bewoners zich geborgen voelen.