Realisatie

Wij zijn erbij gebaat om zelf invloed te kunnen uitoefenen op de realisatie van onze woningen, zodat er rekening gehouden wordt met ons autisme. Dit maakt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor ons aantrekkelijk. CPO is voor ons een unieke kans om onze specifieke woonideeën te vertalen in plannen voor mooie levensloopwoningen met voldoende ruimte en groen eromheen. Ook kunnen we in CPO duurzame, ecologische en energiezuinige keuzes maken.

We worden daarbij gesteund door een team van professionals. Een projectleider, ontwikkelaar en architect zijn nauw betrokken bij de realisatie van ons project. Er worden gesprekken gevoerd met een woningcorporatie en met een gemeente. Er is dus voldoende expertise om het project daadwerkelijk te gaan realiseren. Voorstelrondje begeleiding KlasseWonen

Dit project betekent voor ons een intensief, spannend traject, maar als we zicht hebben op een concreet doel – prettige woningen in een rustige, veilige, prikkelarme woonomgeving – is dat iets wat ons allemaal motiveert en stimuleert. Wij durven het aan!